OBJEKTIF1. Membuka minda para pelajar tentang pentingnya perancangan kerjaya sebelum tamat sesi pengajian.
2. Memberikan maklumat yang dapat membantu pelajar di dalam pencarian kerjaya.
3. Memberi pemahaman yang jelas tentang prospek kerjaya berdasarkan bidang pengajian masing-masing.
4. Menyediakan diri pelajar melalui latihan kemahiran, bengkel dan sebagainya.
5. Memberi panduan dan alternatif lain tentang kerjaya yang bakal ditempuhi kelak.